Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ::

บริษัทฯ มีประสบการณ์ ในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination; IEE) การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) การประชาสัมพันธ์โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการต่างๆ ได้แก่

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MENAM RESIDENCES (แม่น้ำ เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม) เป็นอาคารชุดพักอาศัย 54 ชั้น ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด
 • วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grand River Front เป็นอาคารชุดพักอาศัย 71 ชั้นถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ของบริษัทแกรนด์ ริเวอร์ฟรอนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ U DELIGHT @ TalatPhlu Station เป็นอาคารชุดพักอาศัย 34 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้  ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการออฟฟิศ พระราม ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 38 ชั้นถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานครของ บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Park Arun ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 500 ห้อง จำนวน 2 อาคารอำเภออรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรี ของ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านสวน 77 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานครของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ U DELIGHT Riverfront เป็นอาคารชุดพักอาศัย 32 ชั้น ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้  ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ J Hotel เป็นอาคารสูง 7 ชั้น จำนวนห้องพักประมาณ 245 ห้องอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายของโรงแรมสุขนิรันดร์

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยศรีนครินทร์ เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 41 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ตัดกับซอยลาซาลกรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Plum Bangyai เป็นอาคารชุดพักอาศัย ชั้น จำนวน 7 อาคาร อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ U DELIGHT @ BangsonSation เป็นอาคารชุดพักอาศัย 26 ชั้น ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคอนโดยู วิภา-ลาดพร้าว เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร ซอยวิภาวดี 20 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แกรนด์  ยูนิตี้  ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Fenix Tower เป็นอาคารสำนักงานสูง 20 ชั้น ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอยสุขุมวิท 39 และ 41) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ EGDE Sukhumvit 23 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Portrait เป็นอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น ซอยแสงจันทร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Base Height Udonthani เป็นอาคารชุดพักอาศัย 14 ชั้น ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท พิวรรธนา จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Reserve เป็นอาคารชุดพักอาศัย ชั้น จำนวน อาคาร บนพื้นที่ 3-2-57.1 ไร่ ตั้งอยู่ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ของบริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Chapter One : The Campus เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร บนพื้นที่ 7-3-60 ไร่ ตั้งอยู่ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ของบริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ VECHA RESIDENCE เป็นอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน ตั้งอยู่ซอยทองหล่อ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เวชชา จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดิเอ็กเพรส 62 (The Express 62) เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 62แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เซเลบริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Waycation เป็นอาคารชุดพักอาศัย 6 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 2 อาคาร ถนนวงศ์พระจันทร์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีของบริษัท พันธุรัศมิ์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ T Plus Condo เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ถนนเทศบาลคลองตำหรุ 12  ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท อัศวะ โฮม แอนด์ แลนด์ 999 จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pleasanton เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร บนพื้นที่ 12-0-17.5 ไร่ ตั้งอยู่ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร  ของบริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Grass เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท บ้านกรองทอง จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 8 ชั้น ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท วัน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 20 ชั้น ถนนสุขุมวิท ซอย 81 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 8  ชั้น ถนนสุขุมวิท ซอย 81 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 8 ชั้น 3 อาคาร ถนนสุขุมวิท ซอย 101/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอ็นแอลแอสเซ็ท จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 8 ชั้น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เสฎฐวุฒิ บ้านและคอนโด จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 8 ชั้น ซอยสุขุมวิท 52 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ทีเคเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The President Sathorn-Ratchaphruek 29 ชั้น ถนนราชพฤกษ์ตัดเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร ถนนธรรมสพน์ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ U DELIGHT @ PhaholyothinSation ถนนวิภาวดีรังสิต  ซอยวิภาวดีรังสิต 32  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร ของบริษัท แกรนด์  ยูนิตี้  ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Metro Sky ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ไบรท์  ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ดิ เอ็มโพริโอ 38เป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร อาคาร A สูง 33 ชั้น อาคาร B สูง 34 ชั้น  ซอยสุขุมวิท 40  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เชาว์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย เซ้าธ์พ้อยส์เป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร อาคาร A 30 ชั้น อาคาร B 21 ชั้น ถนนเกษตรสิน ซอย 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ของบริษัท คิงดอมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Hill Fresco เป็นอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น ตั้งอยู่ซอยพระตำหนัก 5 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ของบริษัท สตาร์ บรีโอ พลัส จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านจามจุรี 2 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 30 ชั้น ซอยสุขุมวิท 39  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ของบริษัท กังวาลโฮลดิ้ง  จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Aspire Sukhumvit 48 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร N 25 ชั้น อาคาร S 30 ชั้น อาคาร C 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  ซอยสุขุมวิท 48  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ของบริษัท  เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Capital  เอกมัย  ทองหล่อ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 28 ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว-วังหินเป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร 8 ชั้น ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Crest Sukhumvit 34 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 28 ชั้นซอยสุขุมวิท 34  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย UNIQUE@RAYONGเป็นอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น ถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 222 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท สแปน โฮมส์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไอ คอนโด เกษตรนวมินทร์ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้นถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 

  BUSINESS PARK จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 22 ชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท พี.ที.ดีเวลลอปเมนท์เชียงใหม่ จำกัด
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Gramercy Park อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น 3 อาคาร ซอยอารีย์ 4 ฝั่งเหนือ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Elio S64 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BEYOND SUKHUMVIT เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ซอยสรรพวุธ 2 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ของบริษัท บียอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 23 ชั้น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ยู ดีไลท์ หัวหมาก เป็นอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ของบริษัท น้ำ ดิน ฟ้า จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอทานอล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปุ๋ยเคมี ตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน  ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัยธานีตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ของบริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอุทัยธานีไบโอเอเนอยี  ขนาด 85 MW ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ของบริษัท อุทัยธานีไบโอเอเนอยี จำกัด

 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ขนาด 420 กิโลวัตต์อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิของบริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

 • รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (ESA) โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ขนาด 9.8 เมกะวัตต์ ของบริษัท นิสส์ กรีน เอเนอร์จี จำกัด ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบป้องกันชายฝั่งทะเลและกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัท เอบีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท บริหารพลังงานลม จำกัด และบริษัท วันดารา เอนเนอร์จี จำกัด เพื่อเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 •  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือปิยะศิริวานิช อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท ปิยะศิริวานิช จำกัด

 • โครงการศึกษาการปนเปื้อนและวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน จังหวัด พิจิตร และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัดคำขอประทานบัตรที่ 15/2551

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของห้างหุ้นจำกัด มหาลานนา

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ควอตซ์ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ของบริษัท เขมราชการไมน์นิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของบริษัท เทพประทานการแร่ จำกัดคำขอประทานบัตรที่ 1/2553